NL DE

Mobiel voerhek

Wat is Mobiel voerhek?

Mobiel voerhek is een rijdend voerhek dat de afgevreten pakken voer op gepaste afstand volgt de voergang op. Door op een knop te drukken verplaatst het voerhek zich voorwaarts. In stilstand staat het geblokkeerd. 25 Jaar geleden is Weelink hiermee op de markt gekomen en sindsdien een begrip geworden. Enkele duizenden gebruikers voeren al jaren met een mobiel voerhek en behalen daarmee uitstekende resultaten.

De gedachte achter mobiel voeren is hoge voeropname kosten- en tijdbesparing, weinig machinekosten en niet te vergeten diervriendelijk.

Heeft u kritische vragen, kijk bij 'veelgestelde vragen' of neem contact met ons op.

Waarom Mobiel voerhek gebruiken?

Financieel

Behalve het hierboven genoemde betere rendement, zijn er ook financiële voordelen op diverse vlakken. In bijgaand grafiek is besparing van maar liefst € 42.120 te zien in vergelijking tot gemengd voeren met voermengwagen, gebaseerd op een bedrijfsgrootte van 120 koeien en 1 miljoen liter melk.

Efficiënt ruimtegebruik

Veebezetting is één melkkoe per 11 à 14 cm voergang bij tweezijdig Mobiel voerhek, oftewel optimaal. Hierdoor is het ruimte besparend. Er is maar een derde van de voergang nodig ten opzichte van traditioneel voeren. Een bouwkostenbesparing bij nieuwbouw van 15 tot 20% en bij uitbreiding van de veestapel 20 tot 40% meer vee in de stal met dezelfde oppervlakte.

Voor de dieren

Het vee eet op een natuurlijke manier met een hoge opname. Hierdoor minimaal verlies van zowel kwantiteit als kwaliteit van het voer. Oftewel in economische termen beredeneerd, een beter rendement. Kwantiteit omdat de pakken piramidevormig worden afgevreten en daarmee vast en stabiel blijven, er dus minder geknoeid wordt en daarmee minder voer verloren gaat. Kwaliteit doordat de pakken vast blijven, krijgt de lucht er minder grip op en daarmee blijft het vers. Vers voer vast aan het pak zorgt voor hoge opname van het voer, veel en korte bezoeken en daardoor een beter herkauwproces.

Daarnaast is het ook diervriendelijk omdat er minder verdringing is, het vee kan altijd op een eigen gewenst moment vreten.

Voor u

Mobiel voerhek is makkelijk in gebruik. In plaats van dagelijks voer te moeten rijden, wat tijdrovend en kostbaar is door de machine- en brandstofkosten, kan men nu simpelweg éénmaal de pakken in de voergang plaatsen en vervolgens één keer per 12 uur op de knop. Dit is voldoende voor een voerperiode van 5 à 10 dagen.

Hoe werkt Mobiel voerhek?

Vaste pakken ruwvoer kunnen de stal ingereden worden en in het midden op de voergang geplaatst worden. De koeien kunnen met een natuurlijke gestrekte hals (comfortzone) de pakken van de zijkant afvreten. Dit gebeurt op natuurlijk wijze waardoor er weinig voer verloren gaat met knoeien en lucht minimaal invloed heeft op de pakken omdat ze compact blijven. Vervolgens als de pakken zover zijn opgegeten dat de koeien uit hun comfortzone komen met het vreten, is het één druk op de knop en het hek schuift aan waardoor ze weer in die zone komen en de cyclus zich kan herhalen.

Mobiel voerhek van Weelink

Bij Mobiel voerhek van Weelink, heeft u de volgende voordelen ten opzichte van andere voersystemen:

Wanneer en voor wie is Mobiel voerhek interessant?

Mobiel voerhek is interessant voor ieder melkveebedrijf. Indien u vragen heeft, horen wij dat graag onder het kopje contact vindt u onze gegevens.

Compatibility

APS (Animal postition systems) inclusief herkenning bij het voerhek

APS is een Track and Trace ofwel dier-volg-systeem voor individuele dieren in de stal. APS ziet de positie van de koe in de stal en registreert gelijktijdig posities en activiteiten. Dit systeem is in de laatste fase van ontwikkeling en zal in het voorjaar van 2015 gelanceerd worden.

APS

Herkenning bij het voerhek

Ruwvoersoorten worden op dezelfde plaats/volgorde op de voergang geplaatst.

Bezoek kan gestuurd worden in aantal bezoeken of percentage bezoeken voersoort.

Opvolgend bezoek kan ook in roulerende frequentie tussen voersoorten.

Melkrobot bezoek kan gestimuleerd worden door betreffende koe tijdelijk toegang tot ruwvoer te onthouden totdat zij de robot bezocht heeft. Dit kan ook met Mixfeeding (wordt in het najaar van 2014 gelanceerd).

Droge koeien hoeven niet meer apart gehouden te worden van melkgevende koeien, zij kunnen hun eigen ruwvoerrantsoen en krachtvoer/ bijproductenrantsoen krijgen in de koppel.

Sensor afstandswijzer

Sproei-installatie

Mestrobot

Looprol en Rubbermat